การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ป้องกันเสียงรบกวน

เสียงรบกวนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถเกิดได้จากเสียงเครื่องยนต์หรือท่อไอเสีย ซึ่งเสียงจากตัวเครื่องยนต์เองก็ดังไม่มากนัก เนื่องจากความเร็วรอบของ เครื่องยนต์ไม่สูง ประมาณ 1,500 รอบ/นาที สำหรับเสียง จากท่อไอเสียนั้นแก้ไขได้โดยใช้ท่อดักเสียงที่มีคุณภาพและต้องหันปากท่อไอเสียไปในทางที่ห่างไกลผู้คน เพื่อกันเสียงที่ออกจากท่อไอเสีย

การป้องกันการสั่นสะเทือน การติดตั้งครื่องกำนิดไฟทำกับพื้นนั้น ถ้าไม่มีอุปกรณ์ลด การสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์แล้ว จะทำให้การสั่นสะเทือนถูกถ่ายทอดจากเครื่องยนต์ไปยังตัวอาคารได้ โดยปกติแล้วการลดการสั่นสะเทือน สามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละบริษัทฯ และสภาพการใช้งาน โดยมากมักจะใช้ยางหรือสปริงรองแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า