อันดับ 1
เรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Play Video

ไทย-เยนเนอเรเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

จากเดิมที่ THAI-GENERATOR เคยเป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน จากสภาวะเศรษฐกิจ และธุรกิจของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะมีผู้ผลิตหน้าใหม่คือผู้ผลิตจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ในราคาที่ถูกและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานโลก อีกทั้งปัจจุบันนี้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้นำเข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากจีนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งแต่เดิมการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผู้ส่งออกรายใหญ่คือ ประเทศอังกฤษ แต่ปัจจุบันผู้ส่งออกเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารายใหญ่ ได้เปลี่ยนเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างสมบูรณ์ ทำให้ THAI-GENERATOR ต้องทำการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะปัจจุบัน

THAI-GENERATOR ได้จ้างโรงงานประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแทน โดยผลิตได้ตรงตามมาตรฐานสากล และตรงตามมาตรฐานของ THAI-GENERATOR ที่เคยเป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาก่อนกว่า 40 ปี แตกต่างจากบริษัทฯ นำเข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยทั่วไป เป็นลักษณะซื้อมาขายไป THAI-GENERATOR มีความเชี่ยวชาญในการเลือกโรงงานประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี และในการบริการหลังการขายก็จะสามารถบริการและซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่ผลิตขึ้นมาในโลก

โรงงานประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ THAI-GENERATOR เป็นโรงงานประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีมาตรฐานติดอันดับ 1 ใน 5 ของโรงงานประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีเนื้อที่ในการทำงานมากกว่า 200,000 ตารางเมตร