รับสมัครงาน

  • บริษัท ไทย-เยนเนอเรเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  • 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ (BITEC บางนา) ชั้น 16 ห้อง 1610 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  • 061-823-5816
  • Line ID : admin_tg

ช่างไฟฟ้า จำนวนอัตราที่รับ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 
รายละเอียดงาน
1 . มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้า AC และ DC (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
2. สามารถทำงานนอกสถานที่ และต่างจังหวัดได้
3. งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 
สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั่น , ประกันสังคม ,ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าขับรถ ประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆตามกฎหมายกำหนด
 
สถานที่โรงงาน
24/57 ม.6 ถนนบางนาตราด กม. 24
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540

 

ตำแหน่ง ช่างยนต์

จำนวนอัตราที่รับ 2 อัตรา (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)วุฒิ ปวส. ขึ้นไปรายละเอียดงาน

  1. มีความรู้ เรื่องเครื่องยนต์
  2. สามารถทำงานนอกสถานที่ และต่างจังหวัดได้
  3. งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สวัสดิการค่าคอมมิชชั่น , ประกันสังคม ,ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าขับรถ ประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆตามกฎหมายกำหนด

สถานที่โรงงาน
24/57 ม.6 ถนนบางนาตราด กม. 24
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540

ธุรการ (ฝ่ายโรงงาน)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป (ไม่จำกัดเพศ)
2. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน
1. จัดทำและรวบรวมเอกสารต่างๆของโรงงาน
2. ประสานงานกับลูกค้า
3. จัดทำรายงานการปฎิบัติงาน
4. จัดทำเอกสารประกันคุณภาพ (ISO)

สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั่น , ประกันสังคม , และอื่นๆตามกฎหมายกำหนด

สถานที่โรงงาน
24/57 ม.6 ถนนบางนาตราด กม. 24
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540