รับสมัครงาน

  • บริษัท ไทย-เยนเนอเรเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  • 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ (BITEC บางนา) ชั้น 16 ห้อง 1610 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  • 02-399-5937-8

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวนอัตราที่รับ 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
รายละเอียดงาน

  1. มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้า AC และ DC(ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือ นักศึกษาจบใหม่
  3. สามารถทำงานนอกสถานที่ และต่างจังหวัดได้
  4. สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่
  5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

ตำแหน่ง พนักงานขาย

คุณสมบัติ
-เพศชาย
-วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

รายละเอียดงาน
• นำเสนองานขาย
• ดูแลยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด

สวัสดิการ
ค่าคอมมิชชั่น ,ค่าน้ำมันรถ , ประกันสังคม และอื่นๆตามกฎหมายกำหนด