Generator for reefer container

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกแบบพิเศษสำหรับรถหัวลากตู้แช่เย็น (Generator for Reefer Container) ขนาด 25 kVA. เหมาะสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าที่ต้องใช้ตู้แช่เย็น (Reefer Container) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตู้แช่เย็น สามารถใช้ได้กับตู้แช่เย็นทุกรุ่นทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นตู้ 20′ , 40′ หรือ 40′ HQ ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับรถหัวลากตู้แช่เย็นของ THAI-GENERATOR ผลิตขึ้นมาให้รองรับกับความต้องการของลูกค้า ดังนี้คือ

1. แบบติดตั้งที่หัวรถลาก (On Truck)​

ลักษณะสินค้า : มีขนาด 25 kVA. แบบเก็บเสียง มีขนาดเล็ก ความกว้างของตัวเพียง 70 Cm.​ ติดตั้งด้านหลังคนขับ หรือหลังห้องโดยสารในลักษณะดังภาพ

2. แบบติดตั้งที่หางลาก (IP54 Undermount)

ลักษณะสินค้า : มีขนาด 25 kVA. แบบป้องกันโคลน น้ำ ละออกน้ำ และฝุ่นละออง มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ความกว้างของตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพียง 60 Cm.​ ใช้หลักการระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยผ่านครีบเปลือกภายนอก

วิธีการ :อาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนจากแกนเหล็กและขดลวดมาที่ครีบเปลือก และใช้พัดลมภายนอกดูดลมเย็นผ่านช่องลมเข้ามาเพื่อเป่าระบายความร้อนที่ครีบเปลือกภายนอกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้หมดไป

generator for reefer container