ชุดโครงครอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบลากจูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถเก็บเสียงได้ในระดับ 85 dBA ที่ระยะ 1เมตร ทนแดด ทนฝน ได้ดี และยังสะดวกในการเคลื่อนย้าย มีขนาดตั้งแต่ 10 – 2500 kVA.