งาน PM Generator รายปี

THAI-GENERATOR เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาตั้งแต่ ปี 2516 กว่า 50 ปี เราจึงรับประกัน ได้ว่า เราสามารถซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ทุกยี่ห้อในโลก คุณมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณ ได้ทุกยี่ห้อ ทุกระบบ “มั่นใจได้ว่าจะมีไฟฟ้าสำรองทุกครั้งที่ไฟดับ”

งาน PM Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารายปี Service ได้ทุกยี่ห้อแม้ไม่ใช่เครื่องของเรา รู้จริงถึงปัญหาและวิธีแก้ไขเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพราะเราเป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เราตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงและทดสอบใช้งานเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจเช็คระบบน้ำมันหล่อลื่น ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย

ที่เหนือกว่า ดูแลครอบคลุมทุกปัญหา ซ่อมหนักเบา บริการรวดเร็วในการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เราดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามมาตรฐาน NFPA110 ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานดังนี้ ดูแลระบบแบตเตอรี่ ดูแลระบบต้นกำลัง ดูแลระบบไฟฟ้า

เราเน้นถึงคุณภาพการบริการ รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า สนใจงาน PM Generator ติดต่อกลับหาเรา เรามีทีมงานที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ให้ท่านได้