Portable generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทำงาน สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดกับขดลวดหรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็กก็จะได้ไฟฟ้าออกมา ประหยัดเชื้อเพลิง แต่ได้กำลังไฟฟ้าออกมาใช้งานเต็มพิกัด มีขนาดตั้งแต่ 5-10 kVA. ใช้เครื่องยนต์เบนซิล หรือดีเซลหมุน 3,000 รอบ/นาที เป็นตัวขับเคลื่อน