Sound Proof Generator Room

ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเก็บเสียง

ห้องเก็บเสียงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ช่วยในการลดเสียงรบกวนของเครื่องยนต์ หรือคอมเพรสเซอร์ ซึ่งสร้างเสียงรบกวนและก่อให้เกิดการรบกวนต่อสาธารณ เราได้คิดค้นฉนวนกันเสียงแบบพิเศษ เราจะจัดเตรียมการหุ้มด้วยขนหินและยึดเพิ่มเติมด้วยแผ่นอะลูมิเนียมที่มีรูพรุนพร้อมเยื่อบุของเนื้อเยื่อใยแก้ว