ชุดโครงครอบแบบเก็บเสียงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดตั้งแต่ 10-3000 kVA. สำหรับลดเสียงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะทำงาน โดยมาตรฐานทั่วโลกอยู่ที่ 85 dBA ที่ระยะ 1 เมตร เหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการความเงียบและสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีให้เลือก 2 แบบ

Silent Type Generator

Standard Silent Type

Standard Silent Type ชุดโครงครอบแบบเก็บเสียงโดยทั่วไป เหมาะสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 10-650 kVA. ใช้สำหรับลดเสียงในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน ซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความเงียบและสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร

Container Silent Type

20ft Container Silent Type ชุดโครงครอบเก็บเสียงแบบตู้ Container 20ft เหมาะสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 650-1000 kVA. ใช้ตู้ container ขนาด 20ft มาผลิตเป็นโครงครอบ ซึ่งภายในตู้จะบุด้วย Rockwool ที่ใช้สำหรับลดเสียง

40ft Container Silent Type ชุดโครงครอบเก็บเสียงแบบตู้ Container 40ft เหมาะสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1000 kVA. ขึ้นไป ใช้ตู้ container ขนาด 40ft มาผลิตเป็นโครงครอบ ซึ่งภายในตู้จะบุด้วย Rockwool ที่ใช้สำหรับลดเสียง