เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Mitsubishi Series 825-2500 kVA.